“እርዳታ የምንሰጥበት የስልክ መስመር በአባርኛ ቋንቋ እንናገራለን”።

0808 802 0300