Em li pişt xeta telefona Alîkarîya  xwe bi zimanê Kurmancî diaxivin.

0808 802 0300